L.p NAZWA KURSU PLANOWANY CZAS REALIZACJI
  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY  
1. Szkolenia okresowe nabór ciągły
2. Ochrona przeciwpożarowa nabór ciągły
   BUDOWLANE  
 3.  Dekarz  nabór ciągły
 4.  Hydraulik- monter urządzeń sanitarnych  nabór ciągły
5.  Nowoczesne technologie wykończeniowe w budownictwie  nabór ciągły
  ENERGETYCZNE  
 6.  Eksploatacja urządzeń gazowych+ eksploatacja i dozór  nabór ciągły
7.  Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej + eksploatacja i dozór  nabór ciągły
8.  Elektryk do 1 kV i powyżej  nabór ciągły
9.  Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym  1.10.2020 r.
   INFORMATYCZNE  
10.  Komputer i świat Internetu  nabór ciągły
11. Obsługa komputerowych programów użytkowych + tworzenie stron WWW  nabór ciągły
12.  Świat Internetu- świat większych możliwości  nabór ciągły
13.  Tworzenie i publikowanie stron WWW  nabór ciągły
14.  Kurs zawodowy- obsługa komputera z certyfikatem ECCC  nabór ciągły
   JĘZYKI OBCE  
15.  język angielski  nabór ciągły
16.  język niemiecki  nabór ciągły
17.  język hiszpański  nabór ciągły
   OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ  
18.  Drwal – operator pilarki  5.10-20.10.2020 r.
19.  Obsługa traku, pilarki taśmowej i wielopiły do obróbki i przerzynki  21.06-05.10.2020 r.
20.  Obsługa podestów ruchomych  nabór ciągły
21.  Obsługa wózków widłowych  nabór ciągły
22.  Operator koparko-ładowarki  nabór ciągły
23.  Operator kosy spalinowej  nabór ciągły
24.  Operator obrabiarki sterowanej numerycznie CNC  Wrzesień 2020 r.
25.  Mechanik pojazdów samochodowych  nabór ciągły
26.  Krawiectwo  nabór ciągły
27.  Obsługa kasy fiskalnej  nabór ciągły
   PEDAGOGIKA  
28.  Kurs pedagogiczny dla instruktorów pozaszkolnych form kształcenia  21 września 2020 r.
29.  Podstawowy kurs pedagogiki i psychologii dla opiekunów i wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  nabór ciągły
30.  Terapia pedagogiczna dla instruktorów i opiekunów warsztatów terapii zajęciowej  nabór ciągły
31.  Trener terapii zajęciowej  nabór ciągły
   USŁUGI OSOBISTE  
32.  Fryzjer  nabór ciągły
33.  Wizaż  nabór ciągły
34.  Kosmetyczka  nabór ciągły
35.  Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych  nabór ciągły
36.  Kurs udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej  nabór ciągły
37.  Florysta - bukieciarz  nabór ciągły
   SPAWALNICZE  
38.  Spawanie blach i rur elektrodami otulonymi  2 listopada 2020 r.
39.  Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG - 141  7 września 2020 r.
40.  Spawanie blach i rur spinami pachwinowymi metodą MAG - 135  1 października 2020 r.
   INNE SZKOLENIA  
41.  Rolnik- Kwalifikacyjny kurs zawodowy  nabór ciągły
42.  Rzeźnik-wędliniarz  wrzesień 2020 r.
43. Zagospodarowanie terenów zielonych nabór ciągły