Szkoły ZDZ dla młodzieży
lp typ szkoły podbudowa programowa cykl kształcenia system kształcenia profil/zawód

Uwagi

(szkoła funkcjonująca/nowa szkoła)

1. Niepubliczne Technikum gimnazjum 4-lata dzienny
 • technik informatyk
 • technik logistyk,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik hotelarstwa,
 • technik żywienia             i usług gastronomicznych,
 • technik weterynarii
 • kelner
 • technik agrobiznesu
 • technik mechatronik
 • technik technologii odzieży
szkoła funkcjonująca
2. Niepubliczna Szkoła Policealna szkoła ponadgimnazjalna 2-lata dzienny
 • terapeuta zajęciowy
szkoła funkcjonująca
  2,5  
 • technik elektroradiolog
 

Szkoły ZDZ dla dorosłych

3. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych gimnazjum 3 -lata zaoczny
 • ogólny
szkoła funkcjonująca
4. Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych szkoła ponadgimnazjalna 2-lata zaoczny
 • technik informatyk,
 • technik usług kosmetycznych,
 • technik administracji
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • technik weterynarii,
 • technik geodeta
 • technik ochrony fizycznej i mienia
 • asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
szkoła funkcjonująca
  1,5 roku  
 • technik BHP
 
 
 • opiekunka środowiskowa
 • florysta,
 • opiekun medyczny,
 • technik sterylizacji medycznej
 
  2 lata stacjonarny
 • technik masażysta