Rekrutacja do Szkół dla Dorosłych w Lipsku

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Policealna

Kliknij w wybrany kierunek i dowiedz się więcej.

Kandydaci do szkół dla dorosłych (liceum ogólnokształcące, szkoła policealna) składają w sekretariacie szkoły:

świadectwo ukończenia:

  • gimnazjum - kandydaci do liceum ogólnokształcącego
  • zasadniczej szkoły zawodowej - kandydaci do liceum ogólnokształcącego
  • szkoły ponadgimnazjalnej (szkoły średniej) - kandydaci do szkoły policealnej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie - tylko kandydaci do szkoły policealnej
  • 2 fotografie
  • podanie o przyjęcie do szkoły dla dorosłych

pobierz podanie

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader. Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.